Outze fortæller mere

Man skal være noget for nogen

(1.38) Som illegalt nyhedsbureau 1943-1945 var det ikke svært for Information at finde en eksistensberettigelse. Den bestod i at bryde den tyske censur.
På efterkrigstidens krympende danske avismarked blev det derimod hurtigt nødvendigt at finde en specifik rolle for Information. Børge Outze opfandt nyskabelsen “niche-avisen” – uden at bruge udtrykket.


Kvartalskriserne på Information

(2:55) “Kvartalskriserne”, der truede Information på livet, var i lange perioder i 1950’erne og 1960’erne næsten månedlige foreteelser. Alligevel fralægger Børge Outze sig enhver ære for at have reddet avisen. Æren tilkommer medarbejderne, mener han. Selv havde han det under kriserne lettere end yngre medarbejdere. Oplevelserne under krigen gav ro under aviskriserne!


Jeg tænker bedst med en skrivemaskine

(4:21) Utallige er de journalister og forfattere, der gennem årene henvendte sig til Børge Outze for at få råd og vejledning om skriveprocessen. De gik alle forgæves! For Outze var begyndt at skrive som 11-årig – og var bare blevet ved. Alligevel røber han her lidt af hemmelighederne ved at sætte sine følelser på tryk under tidpres og uden efterfølgende at kunne rette. At skrive er en stemning…


Akademikeravisen Information

(3:37) Et tilbagevendende problem for Information har været, at avisen blev betragtet som så udtalt en akademikeravis, at den nærmest var usælgelig i andre miljøer. Børge Outze ville det anderledes. Han ville videre ud med ganske almindelige danske ord, renset for fagsprog og anden formidlingsmæssig dårligdom. Her røber han opskriften på at skrive til læsere, der kan være klogere end skribenten.


Det er vigtigt, at pressen forholder sig kritisk til – pressen

(2:18) Information blev fra befrielsesøjeblikket i 1945 af andre aviser opfattet som en nytilkommen farisæer i dansk presse, fordi avisen kritisk beskæftigede sig med andre avisers forhold som en del af en generel kritisk overvågning af magten i samfundet. Pressens egne forthold var ifølge datidens redaktører bestemt ikke noget, der kom læserne ved. Modsat mente Børge Outze, at avisernes opgave var at påvise fejl, også egne fejl.


Lidt liv er der i den gamle redaktør endnu

(3:50) Børge Outze gør status: Et stilskifte fra at have været en af de yngste, der var med til at forny dansk presse, og som skabte sig sin helt egen avis, til som 62-årig at lade sig ansætte på 1-årige kontrakter på det nu medarbejderejede Information, så han ved, at ejerne kan være sikre på at komme af med ham, den dag han ikke længere egner sig til at være bladchef.