Litteratur om Børge Outze

Midler mod skriveblokering:

Børge Outzes journalistik har på flere generationer af journalister virket som et effektivt middel mod truende skriveblokeringer: Ville sætningerne ikke lade sig føje sammen til en læseværdig fremstilling, var et virksomt middel at læse eller genlæse de bedste af Outzes 5000 “spidser”. Sprogets kraft og variationsmuligheder åbnede sig og inspirerede til fornyet indsats ved tastaturet. Heldigvis er en del af Outzes journalistik samlet og udkommet også i bogform. Mangeårig brug af Outze som øjenåbner for journalistikkens muligheder godtgør, at bind 1 fra 1980 virker mest aktiverende på nye generationer af skribenter:

Børge Outze og Erik Seidenfaden: Spidser. I kommission hos Gyldendals Forlag. Udgivet af den selvejende institution Information 1948

Børge Outze: Spidser om presse, radio og tv. Redigeret af Erik Lund. Odense Universitetsforlag 1978

Børge Outzes journalistik. Bind 1-3. Redigeret af J. B. Holmgaard, Palle Koch og Erik Lund. Informations Forlag 1980-1981

Mere litteratur om Børge Outze:

Erik Lund: Et trodsigt perspektiv. Outzes rejse gennem Skt. Annæ Passage. Red. Claus Berthelsen. Stedsans/DR 2009.

Erik Lund: Da Information gik over jorden, blev bladlivet for alvor farligt! Informations 40 års jubilæumsavis. Red. Palle Koch. 1985.

Erik Lund: Han skrev bare, Illegal selvantændelse. Informations 50 års jubilæumsavis. Red Erik Thygesen. 1995.

Erik Lund: Om Outze. Kronik-nekrolog. Fyens Stiftstidende 3. juli 1980.

Erik Lund: Fire millioner frie ord. Det illegale nyhedsbureau Information august 1943 – maj 1945. 1970.

Erik Lund: A Girdle of Truth. The underground news service Information 1943-1945. 1970.

Erik Lund: Paradokset i dansk pressehistorie. Pressens Årbog 1985.

Erik Lund og Inge Primstad: På nært hold af Information 1943-1993. 1993.

.Ejvind Larsen, Erik Lund, Georg Metz, Henrik Bo Nielsen: Information 1945-95 – en presseantologi. 1995.

Erik Lund: Illegal journalistik i Norden. Grafiana 1998.

Erik Lund og Jakob Nielsen: OUTZE I KRIG med skrivemaskinen som våben. 2008.
Udkommet i 2. udgave under titlen: Journalisten der snød Gestapo. 2015.

Ole Lange og Alex Frank Larsen: Outze. Reporter, redaktør, revser. 2010.

Erik Lund og Kristian Strøbech: Outze Online. En legende fortæller: Lydkapitler fra Børge Outzes karriere. 2012.

Lasse Jensen: Interview til TV-Avisen, mandag den 5. maj 1975 i anledning af Informations 30-årsdag.