Om siden

Børge Outzes fortælling er optaget af Erik Lund på Informations redaktion i København i 1974 og har aldrig tidligere været offentliggjort. Optagelserne er en slags “ved vejs ende”-fortælling, foretaget da Outze er flyttet fra det kontor i forhuset ud mod Store Kongensgade, han erobrede fra det nazistiske dagblad Fædrelandet i befrielsesdøgnet 1945, til baghuset inde i Informations gård.

Fortællingen var oprindelig tænkt som et indslag til DRs mediemagasin, men blev aldrig programsat.

Dette website er blevet til i et samarbejde mellem pressehistorikeren Erik Lund og Kristian Strøbech.

Layout af Anton Abildgaard.

Genanvendelse

Må anvendes og gengives med kildeangivelse til ikke-kommercielle formål. Alle andre former for gengivelse ud over normal citatskik kræver forhåndsaftale.

Kontakt

Kristian Strøbech